Disclaimer

 

© Copyright 2003 - 2010 Triskellon

Alle rechten voorbehouden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Triskellon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Triskellon geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Triskellon wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van Triskellon en of eigenaars en medewerkers van Triskellon.

 

Toepasselijk recht.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Privacy Statement

Triskellon leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens nadrukkelijk na. Op deze website van Triskellon wordt geen persoonsgerelateerde informatie vergaard tenzij u daar expliciet om gevraagd wordt en u daar toestemming voor geeft. In deze gevallen wordt aangegeven welke informatie wordt opgeslagen, waarvoor deze gebruikt wordt en wanneer deze informatie wordt verwijderd. Zonder uw duidelijke toestemming wordt informatie niet doorgegeven aan derden, behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen.

 

Indien van u informatie is opgeslagen zijn passende maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen. U hebt het recht bij Triskellon op te vragen welke informatie van u opgeslagen is. U heeft ook het recht deze informatie te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen, zolang onze wettelijke verplichtingen dat toelaten. Wij zullen u binnen 4 weken antwoord geven. Over bij ons opgeslagen informatie kunt u hier vragen stellen.


Wijzigingen.

Triskellon behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

 

Deze website

Deze website is gebouwd en wordt technisch beheerd voor Markant Automatisering Services te Vreeland.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.markantautomatisering.nl

 

Triskellon, Dronten.