Nieuws

Nieuws - 12-03-2012 - Artikel Flevopost over WerkenNaarWerk (14 maart 2012)

 

Werken naar werk op basis van No-cure, less-pay

We kunnen er over meepraten:  Als je om wat voor reden dan ook zonder werk komt te zitten, is dat op zijn zachtst gezegd heel vervelend. Het is echter ook een kans: om je leven en je loopbaan een nieuwe wending te geven. Hamvraag is dan natuurlijk hoe je dat doet.

Want wie lange tijd op dezelfde stek heeft gewerkt, en nu plots werk moet gaan zoeken, komt terecht in een totaal chaotische wereld. Overal zijn vacatures te vinden: in de FlevoPost, op internet, op facebook, bij uitzendbureaus, op twitter, televisie, in je netwerken. Maar meestal niet de baan die je had. De weg naar een nieuwe uitdaging kan ook betekenen dat je een totaal ander beroep gaat uitoefenen. In het uitzoeken van wat nu wel of wat nu niet, is een steuntje in de rug onontbeerlijk. Trajecten die hiervoor in het leven zijn geroepen noemt men vaak outplacementtrajecten. Ze zijn er te kust en te keur, waardoor het volgende probleem ontstaat: kiezen voor een goede organisatie of een goed bureau.

 

No cure less pay

Triskellon is een Dronter organisatie die zich op dat vlak begeeft. Kort gezegd: ze bieden een effectieve training voor het vinden van werk aan onder de titel 'Werken naar werk'. Ze hebben daar iets bijzonders aan toegevoegd: 'no cure, less pay'. Door op een andere manier te gaan kijken wat iemand werkelijk wil, waar hij of zij echt op de plaats is en waar iemand het prettigst functioneert vergroten ze de kansen op werk.

Wim Kooi van Triskellon is daarvoor de samenwerking aangegaan met de Begripscode, in de persoon van Ewald Theunisse (zie www. begripscode.nl). Kooi: 'Het komt er in het kort op neer dat we mensen een volledig traject aanbieden voor - zolang ze geen andere baan hebben gevonden - minder geld (een kwart van de prijs). En àls ze geen andere baan vinden, is het risico voor ons, dan blijft het 't instapbedrag. Vindt iemand wel werk, dan verwachten we dat het restant van de training in drie maandelijkse termijnen betaald wordt.'

 

Begrip

Ewald Theunisse, begripscoach en schrijver van de Begripscode als boek: 'We begrijpen elkaar niet vaak niet door de manier waarop we het vertellen. Dat is een cv die vaag is over wat je echt kunt, maar ook heel vaak oorzaak voor langdurige ziekte, burn outs en geschillen. In het traject om werk te vinden is communicatie de kern, vanuit de werkzoekende om duidelijk te maken wat hij te bieden heeft, vanuit de aanbieder om duidelijk te maken wat hij zoekt. Leren verwoorden, begrippen duidelijk maken. We krijgen te maken met een steeds meer zelfregulerende samenwerking. Het UWV valt af met werk zoeken en cursussen/trainingen. Vanuit het vak geven wij veel trainingen, met alles wat daarbij hoort. Wim en ik kwamen in gesprek over de arbeidsmarkt en zagen mogelijkheden om samen Werken naar werk op te stellen. De insteek is 'boventallig en dan ...' Vervolgens gaat het vooral om begrip: wat betekent de situatie, hoe ga je er mee om, hoe begrijpen anderen waar je in beland bent, noem maar op. Het is een hele serieuze, maar humoristische training. Onze ervaring is dat je met humor de boodschap in deze training beter kunt overbrengen. In feite werken we voor iedereen persoonlijk aan zijn eigen handleiding. In vier tot vijf dagdelen wordt de deelnemer weerbaarder en is beter voorbereid op de stappen voor het vinden van een nieuwe baan en is ook voorbereid op de verschillende stijlen van organisaties.'

 

Bruggen bouwen

Wim Kooi: 'Het unieke van onze training is de combinatie van normale aspecten van loopbaanbegeleiding in combinatie met de 'ruimte' waarin men wil solliciteren. Vis en water zeg maar. De training is uniek, beklijft goed en is snel en goed toepasbaar. Het is bruggen bouwen, eigen stijlvoorkeuren kennen en inleven in de cultuur van de organisatie. We willen ook proberen de grootste bedrijven in Flevoland er in te betrekken. Zowel voor het zoeken van arbeidskrachten als voor het begeleiden van boventallige werknemers. In het eerste jaar willen we proberen zo'n vijftig bedrijven aan te laten sluiten op dit project. Zie dat maar als een soort abonnement op in en outplacement of in en outsourcing.

 

Voorlichting

Naar aanleiding van dit unieke aanbod, organiseert Triskellon twee informatiebijeenkomsten over WerkenNaarWerk. Die vinden beiden plaats op 22 maart, eentje om 15.30 uur en eentje om 19.30 uur, beiden in Dronten. Voor aanmelding/informatie hierover: werkennaarwerk@triskellon.nl.