Triskellon Blog Wim Kooi

Triskellon, alles op gebied van mens en werk

mei 23rd, 2014

Flexwerk: kans of bedreiging. Blog door gastblogger Mirjam Gaasterland

Geen categorie, by wimkooi.

Mirjam Gaasterland werkt in het collectief LoopbaanFIT samen met Wim Kooi. Ze werkt ruim 25 jaar op het gebied van mens en werk en heeft ervaring met een zeer uiteenlopende cliëntengroep: van hooggeschoolde carrièremakers tot mensen die al meer dan tien jaar werkloos zijn.

 

De toekomst van Flex

Onlangs werd op het ABU-congres het TNO-rapport ‘De toekomst van Flex’ gepresenteerd. TNO verwacht op basis van onderzoek dat in 2020 bijna één op de drie werknemers een flexwerker zal zijn.

 

De Europese context

  • Uit onderzoek van o.a. het CBS blijkt dat in Nederland veel meer mensen onder een nulurencontract of in een andersoortige flexibele arbeidsrelatie werken dan in de rest van Europa. Alleen in Polen, Spanje en Portugal is het aandeel flexwerkers groter.
  • Het aantal faillissementen in Nederland nam vorig jaar met 9,7 procent toe. Nederland staat daarmee in het rijtje West-Europese landen waar het aantal bedrijfsfaillissementen in 2013 het sterkst is gestegen.
  • Positief: de werkgelegenheid in Nederland is in vergelijking met andere Europese landen nog altijd groot. Gemiddeld had vorig jaar 76,5 procent van de 20- tot 64-jarigen in Nederland een baan. Alleen Zweden (79,8 procent) en Duitsland (77,1 procent) doen het beter. De Nederlandse werkgelegenheid neemt sinds 2008 wel jaarlijks af.

 

De overheid wil het goede voorbeeld geven om de trend van de flexibilisering te keren..

Minister Asscher:  ‘De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel gewerkt met payrolling. Daar gaan we mee stoppen. We gaan mensen weer in vaste dienst nemen, denk aan de schoonmakers.’
Het is een mooi streven van Asscher om werkenden weer meer zekerheid te bieden maar tegelijk is de drempel  voor werkgevers om personeel aan te nemen hoger dan ooit. Als Asscher de werkgelegenheid een zetje wil geven dan zal hij moeten beginnen bij het verkleinen van de risico’s en de drempels voor werkgevers om iemand in dienst te nemen sterk verlagen. Risico’s en kosten bij ontslag, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de belangrijkste oorzaken om mensen geen vast dienstverband aan te bieden..

Koops waarschuwt voor de gevolgen van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. ‘Als straks één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten wij met z’n allen goed nadenken hoe we Nederland hierop inrichten. We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom. Dat heeft consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s.’

Laat Asscher een onderzoek doen hoe vast en flexibel gecombineerd kunnen worden. Lees meer  Eerlijk delen van het recht op werk én van de pijn van werkloosheid komt de hele samenleving ten goede.

Back Top

Responses to “Flexwerk: kans of bedreiging. Blog door gastblogger Mirjam Gaasterland”

Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment Trackback url
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*