Triskellon Blog Wim Kooi

Triskellon, alles op gebied van mens en werk

september 23rd, 2013

Trend: van loopbaancoaching naar loopbaantraining

Geen categorie, by wimkooi.

De wereld is in verandering en loopbaancoaches moeten mee veranderen.  De overheid bezuinigt volop, iedereen let meer op zijn uitgaven, de werkloosheid die loopt steeds verder op. Digitale hulpmiddelen worden meer en meer ingezet en worden onmisbaar in alle sectoren op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er al jaren een belangrijke omslag gaande van vast naar tijdelijk werk.

Ons vak ontwikkelt zich natuurlijk mee. In grote lijnen is een verschuiving zichtbaar van langere en  duurdere trajecten naar kortere en goedkopere met een grote verandering in de inhoud. In de oude trajecten werd veel nadruk gelegd op uitvoerige coaching en individuele begeleiding met als doelstelling in veel gevallen een nieuwe werkomgeving. In de nieuwe trajecten wordt meer training gegeven in groepen, aangevuld met een beperkt aantal individuele gesprekken. Ook het doel van de trajecten is veranderd: niet meer de nieuwe werkomgeving zelf maar wel het zelf in staat zijn om deze werkkring adequaat te verwerven. Belangrijk, want de cliënt die met behulp van zijn loopbaancoach een nieuwe baan vindt moet ook in staat zijn om na afloop van deze meestal tijdelijke baan zichzelf te redden met het vinden van zijn nieuwe tijdelijke baan. Dat is de realiteit. Goed kunnen omgaan met sociale media is daarbij voor de cliënt onmisbaar.

Nieuw in deze werkwijze is de deels groepsgewijze training met veel aandacht voor:
•    Zoeken naar ingangen op het internet
•    Het in de juiste volgorde aanmaken of aanpassen van het LinkedIn-profiel
•    Vaststellen van de eigen kansen en het bepalen van de juiste zoekrichting, gericht op het komende jaar
•    Zelfpresentatie via CV, LinkedIn en een helder persoonlijk profiel,
•    Zo goed mogelijke presentatie in een persoonlijk contact met een netwerkcontact of potentiële werkgever
•    Het volgen van de relevante ontwikkelingen op het eigen werkgebied

Natuurlijk is niet iedereen meteen geschikt voor deze aanpak want hij veronderstelt een niet te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zal er altijd behoefte blijven aan aanvullende individuele trajecten om mensen diepgaander te ondersteunen bij het vaststellen van hun zoekrichting, wellicht te begeleiden bij het oplossen van persoonlijke vraagstukken, bij het verwerken van het afscheid van hun vorige werkkring etc. Zo ontstaat er voor loopbaancoaches een mooie combinatie van coaching en training. Dat maakt ons werk blijvend extra boeiend.

Deze blog is mede geschreven door Mirjam Gaasterland, één van mijn partners bij LoopbaanFIT.nl.

Back Top

Responses to “Trend: van loopbaancoaching naar loopbaantraining”

Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment Trackback url
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*