Triskellon Blog Wim Kooi

Triskellon, alles op gebied van mens en werk

mei 23rd, 2014

Flexwerk: kans of bedreiging. Blog door gastblogger Mirjam Gaasterland

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Mirjam Gaasterland werkt in het collectief LoopbaanFIT samen met Wim Kooi. Ze werkt ruim 25 jaar op het gebied van mens en werk en heeft ervaring met een zeer uiteenlopende cliëntengroep: van hooggeschoolde carrièremakers tot mensen die al meer dan tien jaar werkloos zijn.

 

De toekomst van Flex

Onlangs werd op het ABU-congres het TNO-rapport ‘De toekomst van Flex’ gepresenteerd. TNO verwacht op basis van onderzoek dat in 2020 bijna één op de drie werknemers een flexwerker zal zijn.

 

De Europese context

 • Uit onderzoek van o.a. het CBS blijkt dat in Nederland veel meer mensen onder een nulurencontract of in een andersoortige flexibele arbeidsrelatie werken dan in de rest van Europa. Alleen in Polen, Spanje en Portugal is het aandeel flexwerkers groter.
 • Het aantal faillissementen in Nederland nam vorig jaar met 9,7 procent toe. Nederland staat daarmee in het rijtje West-Europese landen waar het aantal bedrijfsfaillissementen in 2013 het sterkst is gestegen.
 • Positief: de werkgelegenheid in Nederland is in vergelijking met andere Europese landen nog altijd groot. Gemiddeld had vorig jaar 76,5 procent van de 20- tot 64-jarigen in Nederland een baan. Alleen Zweden (79,8 procent) en Duitsland (77,1 procent) doen het beter. De Nederlandse werkgelegenheid neemt sinds 2008 wel jaarlijks af.

 

De overheid wil het goede voorbeeld geven om de trend van de flexibilisering te keren..

Minister Asscher:  ‘De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel gewerkt met payrolling. Daar gaan we mee stoppen. We gaan mensen weer in vaste dienst nemen, denk aan de schoonmakers.’
Het is een mooi streven van Asscher om werkenden weer meer zekerheid te bieden maar tegelijk is de drempel  voor werkgevers om personeel aan te nemen hoger dan ooit. Als Asscher de werkgelegenheid een zetje wil geven dan zal hij moeten beginnen bij het verkleinen van de risico’s en de drempels voor werkgevers om iemand in dienst te nemen sterk verlagen. Risico’s en kosten bij ontslag, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de belangrijkste oorzaken om mensen geen vast dienstverband aan te bieden..

Koops waarschuwt voor de gevolgen van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. ‘Als straks één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten wij met z’n allen goed nadenken hoe we Nederland hierop inrichten. We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom. Dat heeft consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s.’

Laat Asscher een onderzoek doen hoe vast en flexibel gecombineerd kunnen worden. Lees meer  Eerlijk delen van het recht op werk én van de pijn van werkloosheid komt de hele samenleving ten goede.

september 23rd, 2013

Trend: van loopbaancoaching naar loopbaantraining

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

De wereld is in verandering en loopbaancoaches moeten mee veranderen.  De overheid bezuinigt volop, iedereen let meer op zijn uitgaven, de werkloosheid die loopt steeds verder op. Digitale hulpmiddelen worden meer en meer ingezet en worden onmisbaar in alle sectoren op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er al jaren een belangrijke omslag gaande van vast naar tijdelijk werk.

Ons vak ontwikkelt zich natuurlijk mee. In grote lijnen is een verschuiving zichtbaar van langere en  duurdere trajecten naar kortere en goedkopere met een grote verandering in de inhoud. In de oude trajecten werd veel nadruk gelegd op uitvoerige coaching en individuele begeleiding met als doelstelling in veel gevallen een nieuwe werkomgeving. In de nieuwe trajecten wordt meer training gegeven in groepen, aangevuld met een beperkt aantal individuele gesprekken. Ook het doel van de trajecten is veranderd: niet meer de nieuwe werkomgeving zelf maar wel het zelf in staat zijn om deze werkkring adequaat te verwerven. Belangrijk, want de cliënt die met behulp van zijn loopbaancoach een nieuwe baan vindt moet ook in staat zijn om na afloop van deze meestal tijdelijke baan zichzelf te redden met het vinden van zijn nieuwe tijdelijke baan. Dat is de realiteit. Goed kunnen omgaan met sociale media is daarbij voor de cliënt onmisbaar.

Nieuw in deze werkwijze is de deels groepsgewijze training met veel aandacht voor:
•    Zoeken naar ingangen op het internet
•    Het in de juiste volgorde aanmaken of aanpassen van het LinkedIn-profiel
•    Vaststellen van de eigen kansen en het bepalen van de juiste zoekrichting, gericht op het komende jaar
•    Zelfpresentatie via CV, LinkedIn en een helder persoonlijk profiel,
•    Zo goed mogelijke presentatie in een persoonlijk contact met een netwerkcontact of potentiële werkgever
•    Het volgen van de relevante ontwikkelingen op het eigen werkgebied

Natuurlijk is niet iedereen meteen geschikt voor deze aanpak want hij veronderstelt een niet te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zal er altijd behoefte blijven aan aanvullende individuele trajecten om mensen diepgaander te ondersteunen bij het vaststellen van hun zoekrichting, wellicht te begeleiden bij het oplossen van persoonlijke vraagstukken, bij het verwerken van het afscheid van hun vorige werkkring etc. Zo ontstaat er voor loopbaancoaches een mooie combinatie van coaching en training. Dat maakt ons werk blijvend extra boeiend.

Deze blog is mede geschreven door Mirjam Gaasterland, één van mijn partners bij LoopbaanFIT.nl.

september 9th, 2013

Appel op zelfredzaamheid voor werkzoekenden

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Op Nu.nl stond dezer dagen het volgende bericht: Personeelsafdelingen met een vijfde gekrompen.  Zie http://bit.ly/1aw4O8n

Het geschetste beeld past bij de trend in deze tijd waarbij steeds meer een appel wordt gedaan op het zichzelf kunnen redden in de eigen situatie. Managers moeten op personeelsgebied steeds meer zelf doen. Werknemers op hun werk en werkzoekenden zonder werk moeten zich steeds meer bewust worden van hun eigen kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en ook zelf zo goed mogelijk leren om hun kansen te zien en te grijpen. Zekerheden van nu blijken zeker niet de zekerheden van de toekomst.
Ik ben blij om als loopbaancoach met Triskellon onder onze nieuwe werknaam Triskellon 2.0 en samen met de collega’s van LoopbaanFIT (kijk ook even op www.loopbaanfit.nl) mensen de begeleiding te kunnen bieden die ze juist nu nodig hebben. Op de weg naar hun volgende baan. De baan die vrijwel altijd tijdelijk is. En dus binnen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd eindigt waarna ze opnieuw werk moeten zoeken. Als ze dat dan goed hebben geleerd hebben wij ons werk goed gedaan. De moderne werkzoekende wordt werkzoekende 2.0 zoals ik hem noem en is bij uitstek zelfredzaam.

 

juli 17th, 2013

De werkzoekende 2.0. Succesvol op weg naar zijn nieuwe baan.

1 Comment, Geen categorie, by wimkooi.

Ik zie veel werkzoekenden hun doel missen door een verkeerde aanpak. En die daardoor het lot ondergaan van de zg ‘false negatives’, de onterecht afgewezenen. Doordat ze te werk gaan zoals het hen goed dunkt, terwijl het veel beter en effectiever kan. En dus vaak onnodig lang werkloos blijven. Vanuit de grond van mijn hart roep ik je op: Laat het jou niet gebeuren!! Maak kennis met de werkzoekende 2.0.

De werkzoekende 2.0. Wie is dat nu weer?

Eerst even over de werkzoekende 1.0. Hij zoekt werk en pluist alles wat leesbaar is uit en zoekt, al of niet met behulp van het UWV, alles wat riekt naar vacaturesites af om vacatures te vinden. Een arbeidsintensieve bezigheid. Meestal ook erg frustrerend want jouw vacature is er meestal niet. En yes, als je dan een vacature hebt gevonden dan doe je je best op een goede sollicitatiebrief en een goed CV. Een goede kennis van je helpt wel even. Handig voor jou zijn alle voorbeelden die je vindt op het internet. Vrijwel altijd eindigen al je inspanningen op de selectietafel van de recruiter die middels een behoorlijk botte bijl die selectie heet je met veel toewijding gecreëerd product na hooguit 9 seconden in zijn onder handbereik staande papiervernietiger deponeert.

Behalve als je bij de piepkleine minderheid hoort die mag komen voor het sollicitatiegesprek. Met veel bibber en vrees ga je, goed opgetuigd, naar de plaats des onheils en beantwoord je zoals het hoort keurig de vragen die je worden gesteld. Zoals de vraag: Vertelt u eens over u zelf! Je hebt je antwoord klaar. ‘Ik ben José, getrouwd, 3 kinderen, 45 jaar en ik wil graag werken’.  Zo gaat het gesprek door en je mag uiteindelijk weer gaan. Enkele dagen later hoor je het resultaat. Shit, weer een afwijzing! En ik doe zo mijn best. Afgewezen, waarom? Dikke kans dat je voorbijgestreefd bent door een werkzoekende 2.0. Eigen schuld, maar wel zonder dat je het wist! Dat mag niet meer gebeuren, word dus ook werkzoekende 2.0!!

De werkzoekende 2.0 pakt het werk zoeken anders aan. Hoe? Kort samengevat: Door de juiste manieren te gebruiken om werk te zoeken. Met efficiënt gebruik van zijn netwerk en van de sociale media, waaronder Twitter, Facebook en vooral Linkedin. Met een helder profiel, goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in zijn vakgebied, in staat om ook in een persoonlijke ontmoeting goed uit de verf te komen. Hij gaat recht op zijn doel af. In een hoog tempo en vaak als één van de weinige gegadigden, in veel gevallen zelfs als enige. Zo simpel is het. Treed toe tot het nog kleine leger van werkzoekenden 2.0. en wees je concurrent te slim af.

Nou ja, is het echt zo simpel? Was het maar waar! Werk zoeken blijft een gevecht waarbij het gaat om het scherpst van de snede en om een perfecte strategie. Bovendien moet je de sociale media kennen om er goed mee om te kunnen gaan. Dat kost veel moeite. Heb je weerstand om sociale media in te zetten? Zet die opzij, je bent niet zomaar een werkzoekende 2.0. Daar moet je wel wat voor doen!

Om werkzoekende 2.0 te worden ga je uiterst zorgvuldig te werk. Doe vooral geen overhaaste dingen en doe alles meteen goed! Veel mensen kennen de voorbeelden van de negatieve impact van sociale mediagebruik. Dat kun jij voorkomen door ze goed in te zetten. Twijfel je over je aanpak of heb je hulp nodig schakel dan een loopbaancoach in. Dat kost je geld maar probeer desnoods afspraken te maken over een no cure – less pay regeling waarbij je een deel van de rekening betaalt bij succes. Kies wel uitsluitend een loopbaancoach die jou goed kan begeleiden als werkzoekende 2.0!

In een volgende blog meer over de false negatives. En over de false positives. Een serieus probleem voor de BV Nederland.

maart 12th, 2013

De wegenwacht en zijn loopbaantraject

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Autopech. En dat zoals altijd op een hoogst ongelukkig tijdstip. Mijn vrouw vertrok onlangs voor een afspraak maar kwam niet ver. Nog geen 500 meter van huis begon de motor te ‘stotteren’, kon ze de auto achterlaten en onverrichterzake naar huis gaan. Met de pest in. Goed dat ik niet thuis was…..

De Wegenwacht die ik in de loop van de dag optrommelde stelde al snel een diagnose die ik maar met moeite begreep en zeker niet ga reproduceren. Je zou me uitlachen beste bloglezer. Ik gun het je niet. Probleem met een bougie en/of bobine. Ik dacht altijd dat dat net zoiets was als codeïne, morfine en cafeïne. Maar hij schijnt in de auto te zitten. Ergens op een plek waar ik het liefst zo min mogelijk kijk.

Toen ik de man vertelde dat ik blij was dat hij de auto weer aan de praat had vanwege een lange rit in verband met mijn werk die enkele dagen later op mijn programma stond vroeg hij wat ik doe. Ik ben loopbaancoach zei ik.  O, zei hij. En vertelde mij toen dat hij ook wel eens een loopbaantraject had gevolgd. Hij was op een gegeven moment over gestapt naar ander werk maar zijn triskell draaide daar niet. Hij vond zijn draai daar dus niet. Het sein om een loopbaancoach in te schakelen.

De uitkomst van het traject was voor hem verrassend. Hij leek het gelukkigst te zijn als……..  Wegenwacht. De ANWB was aan het werven en het duurde niet lang of mijn Wegenwacht deed weer zijn oude werk. Dolgelukkig. Nog steeds. Merkbaar. Niet alleen de motor van mijn auto draaide, ook zijn eigen triskell draaide. Als een tierelier!

Is dit een verrassende uitkomst van een loopbaantraject? Nee. We maken het vaker mee. Maar het geeft niet. Ook de bevestiging vinden dat je juist wel op je plek zit is een uitstekend resultaat van een loopbaantraject! Je twijfel is grotendeels weg en je doet je werk met veel meer overtuiging en plezier. Dat wil je toch?

maart 2nd, 2013

3D printing. Een nieuwe wereld open voor mij.

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Je hebt van die dagen dat een nieuwe wereld voor je open gaat. Of liever: dat jezelf een nieuwe wereld instapt. Ik had vandaag zo’n dag door de kennismaking met 3D printing.

Ik was bij de opening van het FabLab Flevoland in mijn woonplaats Dronten. Een soort MultiCopy maar dan op 3D gebied. Ik kon mij hierbij van tevoren helemaal niets voorstellen maar nu wel. Simpel gezegd: ze maken gewoon alles na. Ik zag een ligfiets van hout, schoenen uit één stuk, en ik weet niet meer wat nog meer.

En ze maken schaalmodellen van ontwerpen op papier. Dat kan dus van alles zijn. Stop het in de 3D-printer en het wordt voor je gemaakt. Grenzen zijn er zo te zien niet. Nou ja, zolang de formaten redelijk zijn. En nog niet elk materiaal is geschikt om na te maken. Een kwestie van tijd denk ik. Ga zelf maar eens kijken daar want dat willen ze graag. Ik brand me niet verder aan een beschrijving want dat doe ik vast fout. Kijk zelf op  http://bit.ly/XhqVqP

Wetenschap, creativiteit en commercie komen er bij elkaar, werd gezegd en dat klopt. Een broeinest van innovativiteit en inventiviteit. Nieuw werk wordt daar gecreëerd. De kennis wordt overgedragen aan wie er behoefte aan heeft. Men biedt ruimte aan mensen die werkloos zijn om daar iets nieuws te leren waarmee ze hopelijk nieuw werk kunnen vinden en zichzelf in de toekomst kunnen redden. Goed voor de ontwikkeling van hun talent. Goed voor hun loopbaan. En goed voor de werkgelegenheid. Nieuwe kansen voor iedereen dus!

Even een zijpad. Gisteren hoorde ik een uitleg over het fenomeen van een wonder. Daarbij werd mij uitgelegd dat niet alleen het resultaat van het wonder van belang is maar evenzeer de weg er naar toe, en zeker ook de mensen die het wonder doen plaatsvinden.  In mijn  beleving verrichten de mensen van het FabLab wonderen.

Kunnen ze alles namaken? Een loopbaantraject bijvoorbeeld? Is er een toepassing voor mij in mijn werk? Op termijn, vast wel. Ik zie het voor me.

Er komt een tijd dat van mensen MRI’s worden gemaakt die kunnen worden gebruikt voor 3D printing. Let maar op! En dan grijp ik mijn kans. Ik laat van mijn cliënten die werk zoeken een 3D-kopie maken die ik bij geïnteresseerde werkgevers plaats. Om kennis te maken en om proef te draaien. Om vervolgens het prototype, mijn cliënt dus, aan een baan te helpen. Succes verzekerd.  Innovatieve gedachte of niet?

Hulde initiatiefnemers van het FabLab, en veel succes!! Ik zal vaak van me laten horen.

februari 7th, 2013

Samenwerken loont!

1 Comment, Geen categorie, by wimkooi.

Een waarheid als een koe wat mij betreft. 1+1=3 zegt een bekende formule. Als mensen goed samenwerken klopt deze berekening.

Sinds een jaar werk ik met Triskellon samen met CVites uit Emmen, www.cvites.nl. Doel: elkaar versterken en aanvullen waar mogelijk. Tot nu toe leverde de samenwerking interessante contacten op. Al langer werk ik samen met een 6-tal loopbaanprofessionals uit het midden van het land onder de naam LoopbaanFIT, www.loopbaanfit.nl.  Ik heb daarnaast enorme netwerken van mensen uit totaal verschillende hoeken, mensen die ik allemaal op de één of andere manier heb leren kennen. Dat voelt ongelooflijk rijk en sterk. Dat stelt mij inderdaad in staat om goede afspraken te maken met grote partijen. En om opdrachten te aanvaarden die ik alleen samen met anderen kan uitvoeren.

Last but not least en apetrots noem ik mijn samenwerking met mijn jonge maat Jorn van Apps en Webs, www.appsenwebs.nl. Deze resulteerde als eerste in de Loopbaan-Check App maar er volgen meer. Een hip instrument voor werknemers die toe zijn aan verandering in hun werk, www.loopbaan-check.nl. Ik kan nog wel een poosje doorgaan….

De kop boven deze blog heb ik eerlijk gejat van een blog van mijn  vrienden Hans, Bob en Johan van Reflecton, http://bit.ly/V12Bbf . Ik kan de inhoud herhalen maar dat doe ik niet. Lees hem zelf. Een voorbeeld van een goed werkende coöperatie! Er wordt in de blog verwezen naar een item in het NOS journaal van gisteren, 6 februari.

Samenwerken loont. Het werkt complementair en inspirerend. Het is leuk en je hebt (weer?) collega’s. Het belangrijkste: als je het goed doet levert het groei en meer werk op. Eén ding: leer een beetje af om alleen in termen van eigenbelang te denken. En een andere tip: durf risico’s te nemen. Als een echte ondernemer. Daar heb je een beetje geloof en vertrouwen voor nodig. Kom uit je eigen kooi. En doe de goede dingen in het leven….  Mocht je je overigens storen aan al de linkjes, die zijn het gevolg van alle samenwerkingen die ik heb.

december 19th, 2012

De topcoach van Epke Zonderland.

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Daniël Knibbeler. Ooit van gehoord? Ik kende zijn naam niet tot gisteravond. Ik denk dat heel veel mensen hem niet kenden. Dat is ook niet vreemd.

Daar zat hij, tijdens het Sportgala, bij de ook voor de titel Sportcoach van het jaar genomineerde  topcoaches Max Caldas en Jacco Verhaeren.  En hij werd het. Daar had hij niet op gerekend! Wat een geweldig moment. En toen mocht hij iets zeggen. Volgens mij is zo’n moment niet aan hem besteed. Hij wist niet zo gauw wat hij moest zeggen en wie hij moest bedanken en zocht uiteindelijk zijn toevlucht tot zijn telefoon waarin hun namen stonden vermeld. Zelfs Epke leek hij even vergeten te zijn. ‘Even op mijn telefoon kijken hoor……’ De hele zaal lag plat. Cabaretiers Viggo Waas en Peter Heerschop haakten er later nog dankbaar op in. Hilarisch!

Deze man heeft dus op de achtergrond een sporter tot topsporter gemaakt en geleid naar eenzame hoogte.

Ik moest er vanmorgen aan denken toen ik een nieuwe cliënt vertelde hoe ik als loopbaancoach en bij Triskellon mijn werk zie. Op de achtergrond, want ik hoef niet zo nodig zelf te scoren. Onze cliënten doen zoveel mogelijk zelf daarbij waar nodig gecoacht door hun loopbaancoach. Op de achtergrond. Misschien zijn wij wel wat te bescheiden. Net als Daniël Knibbeler. Daniël: van harte!! Ik vind jou een echte topcoach. Het zij je gegund!

Voor wie het allemaal wil zien: kijk even op http://bit.ly/UMNwqq

december 2nd, 2012

Trend van vandaag: De dehospitalisering van de samenleving.

2 Comments, Geen categorie, by wimkooi.

Ooit gehoord van hospitalisering? Van dehospitalisering dan? Waarschijnlijk niet want dat begrip heb ik zelf bedacht. De dehospitalisering van de samenleving.

Even uitleggen. Hospitalisering staat voor het optreden van veranderingen in het gedrag ten gevolge van een opname en een langdurig verblijf in een zorginstelling. “Bewoner heeft zich goed aangepast, maar vertoont weinig initiatief”, staat dan in verslagen. Gehospitaliseerden vervallen volgens de omschrijvingen in passief, soms apathisch gedrag. Kijk even op de wikipedia-pagina voor meer info. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hospitalisatie

Nederland heeft een lange periode achter de rug waarin voor de meeste mensen de belangrijkste dingen in het leven geregeld waren. In de zorg, op de arbeidsmarkt, bij een werkgever, in het onderwijs. Voor de meeste dingen waar mensen tegenaan liepen bestond wel een voorziening of een regeling, meestal gratis of via een verzekering. Ze hadden het voor ons goed bedacht. En we vonden alle voorzieningen die er waren heel normaal. Maar eigenlijk waren we met zijn allen ook wel een beetje gehospitaliseerd vind ik. Alle voorzieningen maakten ons ook wel een beetje lui. Waren we ook niet verwend?

Die tijd is voorbij. Er is een kanteling gaande. Wie nu iets wil moet het zelf regelen, en er vaak voor betalen. Voorbeelden te over. Ik noem een paar willekeurige.

 • Wie wil studeren moet een lening afsluiten.
 • Medische voorzieningen koop je via een aanvullende verzekering.
 • Wie mantelzorg nodig heeft kan sinds kort terecht bij een organisatie die mantelzorgers aanbiedt tegen betaling.
 • Een vaste baan krijg je nog maar zelden en je moet je erop instellen dat je blijvend alert moet zijn op je positie.
 • Wie ooit ambtenaar was bij de PTT denkt vast nog regelmatig terug aan die tijd, waarbij je je zeker geen zorgen hoefde te maken over je toekomst.
 • De man die na ontslag bij Fokker in 1996 nieuwe zekerheid dacht te vinden als buschauffeur maar nu moet afwachten of hij na 2013 zijn baan kan behouden.
 • Wie werkloos wordt moet zelf zorgen voor nieuw werk. Dat noem ik re-integratie 3.0. Begeleiding, re-integratie voor iemand met WW bestaat niet meer sinds het UWV ermee is gestopt..
 • Onderhoud van je loopbaan moet je zelf doen.
 • De WW zelf wordt korter van duur. Ga daar tenminste maar vanuit.

Dehospitalisering noem ik dat. Het is het tegengestelde van hospitalisering. Dehospitalisering van de samenleving dus. Let maar op. Je ziet het overal en er is geen ontkomen aan. Met crisis en bezuinigingen hooguit als katalysator. Je wordt steeds meer op eigen benen gezet. Gedwongen tot zelfredzaamheid. Je wordt je eigen ondernemer. Als jij een voorziening wilt moet je het zelf regelen en in veel gevallen ook zelf betalen.

De dehospitalisering vraagt een omslag in denken bij jou en het heeft dus ook financiële consequenties. Daarmee wordt in geen enkel koopkrachtplaatje rekening gehouden! Wat kun jij doen? Wat kan de samenleving doen? Wat kan de overheid wel doen? Wat kan ‘de markt’ doen?  Ik heb genoeg ideeën. Daarover later meer. Maar ik laat jou graag eerst aan het woord door te reageren op deze blog. Of geef een like op mijn Facebook-pagina. Zie http://nl-nl.facebook.com/wim.kooi.9

 

oktober 1st, 2012

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid, nou en?

No Comments, Geen categorie, by wimkooi.

De hele dag ging het bij de Twemadag van Triskellon en anderen vandaag over Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Zie http://ow.ly/e7QaJ.  Uit het aantal tweets dat is verspreid blijkt dat er veel aandacht besteed wordt aan het thema. Het was best lastig om een selectie te maken uit de hoeveelheid op het Internet. En of het is gelukt? Oordeel zelf en laat het ons weten.

Vanuit alle hoeken van het werkgebied van mens en werk is er wel iemand opgestaan die er iets over te zeggen heeft. En goed dat er regelingen bestaan om leeftijdsbewust personeelsbeleid te bevorderen. Alles overziend vraag ik me aan het eind van deze dag af: wat is er zo bijzonder aan? Is een goed personeelsbeleid niet per definitie een leeftijdsbewust personeelsbeleid? Volgens mij wel. Als een werkgever het goed aanpakt komen zijn medewerkers zoveel mogelijk tot hun recht. Als de medewerkers daarnaast voldoende oog hebben voor hun werkgever komt het helemaal goed.

Het lijkt wel de normale wereld: het gaat erom dat je oog voor de ander hebt, en oog voor jezelf. En dat alles in de juiste balans.